Jak poprawnie stosować nasze preparaty?

Sposób użycia

Skuteczność w 8 prostych krokach

01

Przed rozpoczęciem dokładnie oczyść powierzchnię z brudu, kurzu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, taśm i klejów oraz resztek powłok malarskich. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha

02

Upewnij się, że jest wyłączone ogrzewanie podłogowe oraz, że podczas aplikowania powierzchnia będzie chroniona przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych. Najlepiej aplikować w temperaturze od+ 10 do +25°C

03

Zabezpiecz wszystkie powierzchnie drewniane, metalowe, szklane i gumowe, które znajdują się w pobliżu aplikowanego miejsca (np. folią malarską)

04

Wykonaj aplikację opryskiwaczem ręcznym, wałkiem malarskim, szczotką lub pędzlem. Zadbaj o obfite i równomierne rozprowadzenie produktu na całej powierzchni, aż do jej nasycenia (tak aby nie pozostawały puste oczka)

05

Szczotkuj intensywnie przez ok. 1 minutę, do momentu uzyskania efektu niewielkich bąbelków piany

06

Odczekaj 2 minuty i po ich upłynięciu jeszcze raz szczotkuj całą powierzchnię

07

Po ok. 8 min. przerwij reakcję, zbierz preparat z powierzchni, a następnie spłukaj dwukrotnie wodą. Wodę zbierz odkurzaczem na mokro lub chłonnym materiałem

08

Jeśli nie uzyskałeś zadowalającego efektu, powtórz proces

Pamiętaj

Pamiętaj, aby stosując nasze preparaty zawsze stosować się do ich instrukcji stosowania, którą opisujemy wyżej.

Od prawidłowego wykorzystania środka zależy jego skuteczność. Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie się do zaleceń.