Przejdź do zawartości
Preparaty CTS Chemistry - teraz kupisz ONLINE!

CTS Chemistry

C-11E Zmywacz do mycia elewacji 1L, 5L

20,66 zł
Rozmiar
20,66 zł

Opis

To zasadowy preparat, wykonany na bazie wyselekcjonowanych dodatków organicznych i nieorganicznych, do usuwania wieloletnich zabrudzeń mineralnych i organicznych pochodzenia tłuszczowego, sadzy, glonów, grzybów, mchów, wosku, spadzi, śladów po liściach, błota.

Przeznaczenie

Zmywacz C-11E jest środkiem myjącym przeznaczonym do ręcznego i mechanicznego czyszczenia tynków: silikonowych, akrylowych, silikatowych, mineralnych, silikonowo-silikatowych, elewacji malowanych farbami elewacyjnymi oraz wykonanych z betonu, cegły, kamienia naturalnego, klinkieru, płytek ceramicznych, sidingu, metalu i szkła.

Środek skutecznie myje również smary oraz zabrudzenia polimerowe i komunikacyjne.

Obszar zastosowań

Zmywacz C-11E jest środkiem myjącym przeznaczonym do ręcznego i mechanicznego czyszczenia tynków: silikonowych, akrylowych, silikatowych, mineralnych, silikonowo-silikatowych , elewacji malowanych farbami elewacyjnymi oraz wykonanych z betonu, cegły, kamienia naturalnego, klinkieru, płytek ceramicznych, sidingu, metalu i szkła.

Lekko pieniący. Do stosowania na nowych i starych powierzchniach.

Sposób zastosowania

Z uwagi na różnorodność materiałową powierzchni poddawanych czyszczeniu, należy przed przystąpieniem do czyszczenia wykonać próbę w mało widocznym miejscu, aby sprawdzić czy nie dochodzi do niepożądanej reakcji np. przebarwienia.

Myta powierzchnia nie może być nagrzana. 

Przed zastosowaniem środka myjącego, czyszczoną powierzchnię należy lekko zwilżyć wodą.

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

A. Mycie ręczne.

Powierzchnię przeznaczoną do mycia należy zwilżyć czystą wodą i odczekać 1-2 minuty.

Przygotowany roztwór o wybranym stężeniu, należy nanosić na mytą powierzchnię za pomocą opryskiwacza ręcznego, pianownicy lub szczotki (pędzla) o miękkim, giętkim włosiu.

Następnie po upływie około 2-3 minut, należy intensywnie spłukać powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Małe powierzchnie można zmywać szczotką o miękkim, giętkim włosiu i spłukać wodą.

W razie potrzeby należy powtórzyć w/w czynności.  

Koncentrat C-11E rozcieńczać wodą wg schematu:

  1. Mycie ręczne ( opryskiwacze, pianownice, szczotki, pędzle )

b/ lekkie zabrudzenia – 30-50 ml na 1 litr wody

c/ średnie zabrudzenia –  100-200 ml na 1 litr wody

d/ silne zabrudzenia – 300-400 ml na 1 litr wody

2. Mycie ciśnieniowe ( myjki ciśnieniowe ) – 10-20 ml na 1 litr wody

Należy bezwzględnie wykonać próbę reakcji elewacji na wysokie ciśnienie. 

Jeśli ciśnienie wody z myjki uszkadza elewację, to nie należy myć jej w tej technologii.

Uwagi i zalecenia

Preparat w formie koncentratu. 

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki.  

Przed czyszczeniem należy zaopatrzyć się w środki bhp: okulary i rękawice ochronne. 

Nie dopuszcza się kontaktu Zmywacza C-11E z materiałami nie odpornymi na działanie zasad. 

Drażniący skórę i oczy. Dłuższy kontakt z preparatem może spowodować uszkodzenie oczu/skóry. 

Chronić przed dziećmi.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. 

Opakowanie

  • 1l
  • 5l

Termin przydatności

Preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 30 °C. Chronić przed przegrzaniem. 

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

Dane techniczne

  • wodny, bezbarwny roztwór  
  • gęstość ok. 1 kg/dm3 
  • pH koncentratu ok. 11,5  
  • pH cieczy roboczej ok. 9-10
  • zapach charakterystyczny dla detergentów