Przejdź do zawartości
Preparaty CTS Chemistry - teraz kupisz ONLINE!

CTS Chemistry

VB-1 Impregnat do ścian betonowych

121,20 zł
Rozmiar
121,20 zł

Opis

Impregnat do betonu VB-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru podłoża. VB-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży ścian betonowych.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych.
Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.
Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Przeznaczenie

 • Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży betonowych płyt tarasowych.

 • Obszar zastosowań

  • impregnacja betonowych płyt tarasowych
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach

  Rezultat

  • obniża nasiąkliwość podłoża

  • zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity

  • zachowuje i utrwala oryginalny kolor betonu

  Aplikacja

  1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania. 

  2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich. 

  3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie. 

  4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji. 

  5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. 

  Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

  Sposób zastosowania

  Impregnat HBp–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

  1. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy. 
  2. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę. 
  3. Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji. 
  4. W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie. 
  5. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

  Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu, próby reakcji podłoża na preparat.

  Uwagi i zalecenia

  Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

  Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem.

  Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

  Chronić przed dziećmi.

  HBp-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3

  Opakowanie

  Dostępne opakowania

  • 1L
  • 5L

  Termin przydatności

  36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5 i <+30 w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. 

  Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0


  Dane techniczne

  • Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³ 
  • Odczyn pH: ok. 7 
  • Zapach: neutralny 
  • Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny 
  • Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
  • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
  • Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
  • Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
  • Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
  • Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579