Przejdź do zawartości
Preparaty CTS Chemistry - teraz kupisz ONLINE!

CTS Chemistry

VP-1 Impregnat do ścian z piaskowca

172,52 zł
Rozmiar
172,52 zł

Opis

Impregnat do ścian piaskowca VP-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru podłoża.

VP-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży ścian wykonanych z piaskowca.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych.
Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.
Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Przeznaczenie

 • Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży ścian wykonanych z piaskowca.
 • Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
 • Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych

Obszar zastosowań

 • impregnacja piaskowca
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Rezultat

 • obniża nasiąkliwość podłoża
 • zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity
 • zachowuje i utrwala oryginalny kolor kamienia

 • Aplikacja

   1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania. 

    2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich. 

    3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie. 

    4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji. 

    5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

  Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

  Sposób zastosowania

  Impregnat VP–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

  1. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy.
  2. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, 

  około 1 mm, grubszą warstwę. 

  1. Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji. 
  2. W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie. 
  3. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

  Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat.

  Uwagi i zalecenia

  Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. 

  Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

  Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem. 

  Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

  Chronić przed dziećmi. 

  VP-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3

  Opakowanie

  • 1l
  • 5l

  Termin przydatności

  36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5 i <+30 w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. 

  Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0

  Dane techniczne

   • Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³ 
   • Odczyn pH: ok. 7 
   • Zapach: neutralny 
   • Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny 
   • Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
   • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
   • Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
   • Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
   • Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
   • Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579