Przejdź do zawartości
Preparaty CTS Chemistry - teraz kupisz ONLINE!

CTS Chemistry

SG-1 Impregnat do granitu polerowanego 1L

61,40 zł
Rozmiar
61,40 zł

Opis:

Impregnat do granitu SG-1 to preparat zabezpieczający przed zabrudzeniami, niezmieniający koloru i niezwiększający śliskości podłoża.

Przeznaczenie i właściwości:

Impregnat SG-1 produkowany jest na bazie żywic oraz odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. Preparat SG-1 wnika głęboko w strukturę podłoża, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę. Powłoka impregnatu nie wpływa na parametry fizykochemiczne podłoża pierwotnego. Zabezpiecza podłoże przed wnikaniem brudu, tłuszczu, roztworów cukrów, oleju, co powoduje wydłużenie okresu eksploatacji.

Powłoka na bazie impregnatu SG-1 jest odporna na:

 • pH stosowanych środków czystości, w zakresie od pH 5 do pH 9,
 • promieniowanie UV,
 • kwaśne deszcze,
 • tworzenie się nalotów alg, pleśni, porostów, mchów i wodorostów.

Powłoka jest mrozoodporna.

Obszar zastosowań:

 • wszystkie podłoża wykonane z granitów polerowanych, na których nie ma nałożonych wosków, nabłyszczaczy, powłok polimerowych oraz tłuszczu
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • na starych i nowych powierzchniach

Rezultat:

 • Skutecznie zabezpiecza przed zabrudzeniami.
 • Nie zwiększa śliskości podłoża.
 • Nie zmienia koloru kamienia.

Przygotowanie podłoża:

 1.  Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania.
 2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich.
 3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie.
 4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji.
 5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia:

Impregnat SG-1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać.

Niezależnie od chłonności podłoża, aplikuje się go jednorazowo – nakładając jedną, grubszą warstwę, co daje impregnatowi czas na wniknięcie i związanie się z podłożem.
Podczas wysychania powstaje efekt hydro i oleofobowy.

 1. Przed impregnacją należy zabezpieczyć wszystkie miejsca, które nie powinny mieć kontaktu z impregnatem / listwy plastikowe, aluminiowe profile, wykładziny, meble itp.
 2. Wykonanie:
  a) powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy impregnować pasami w kierunku wyjścia z pomieszczenia,
  b) impregnat nanosić za pomocą miękkiego wałka – nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę,
  c) pozostałości naniesionego impregnatu należy po 45 minutach usunąć miękką tkaniną lub miękkim padem,
  d) po kolejnych 60 min. spolerować zaimpregnowaną powierzchnię, ręcznie lub mechanicznie, używając do tego miękkiego materiału,
  e) po wykonaniu polerowania nie wolno przez okres 72 godzin wchodzić na zaimpregnowaną powierzchnię, myć jej, stawiać na niej mebli oraz innych przedmiotów.
 3. W czasie wykonywania impregnacji oraz przez 72 godziny po jej zakończeniu należy zapewnić dobre wietrzenie pomieszczenia.

Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu, próby reakcji podłoża na preparat.

W pomieszczeniach podczas impregnowania nie należy: palić papierosów, spożywać alkoholu oraz posiłków. Stosować typowe środki ochrony skóry i oczu /rękawice i okulary ochronne/. Jeśli po upływie 8 godzin od naniesienia impregnatu pozostaną ślady butów, nakolanników, smugi po niedokładnym wypolerowaniu itp. to będą one widoczne i niemożliwe do usunięcia.

Czas pełnego utwardzenia impregnatu wynosi do 72 godz. przy temp. otoczenia +20°C i wilgotności względnej 65%.

Uwagi i zalecenia:

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. 

Narzędzia użyte do impregnacji należy czyścić benzyną ekstrakcyjną, bezpośrednio po użyciu.

Chronić przed dziećmi.

Zawiera:

 węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne

Dane techniczne:

 • Gęstość wyrobu: ok. 0,9 kg/dm³
 • Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników
 • Kolor: bezbarwny
 • Odporność na deszcz: po 72 godzinach
 • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/
 • Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m]
 • Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 %
 • Głębokość penetracji: > 1 mm, pomiar wg EN 14630
 • Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579

Zużycie:

W zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 1 litr wystarcza na ok. 20 m2.  Temperatura stosowania : od +5  do +30.

Dostępne opakowania:

1L

Termin przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>0 i <+30 w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta.